เก้าอี้แคนเทอลีเวอร์ (Cantilever chair)

Fri, 07/30/2010 - 23:13 by manop | 0 comment

เก้าอี้แคนเทอลีเวอร์ เก้าอี้แคนเทอลีเวอร์ หรือ เก้าอี้ยื่น (Cantilever chair) เป็นเก้าอี้ที่มีลักษณะเฉพาะตัวไม่มีขาหลัง โดยโครงสร้างของเก้าอี้รองรับด้วยขาหน้าที่งอเข้าเป็นฐาน

เก้าอี้ตัวนี้มีประวัติที่น่าสนใจในเรื่องของผู้ออกแบบคือ ในช่วงปีใกล้เคียงกัน พ.ศ. 2469-2470  มาร์ต สตัม (Mart Stam) นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสถาปนิกชาวฮอลแลนด์ ได้ออกแบบเก้าอี้ในลักษณะนี้โดยใช้ท่อเหล็กเป็นโครงสร้างหลักของเก้าอี้ และในขณะช่วงเวลาเดียวกัน ลุดวิก มีส ฟาน เดอร์ โรห์ (Ludwig Mies van der Rohe) นักออกแบบและสถาปนิกชาวเยอรมัน และ มาร์เซล บรอยเออร์ (Marcel Breuer) นักออกแบบและสถาปนิกชาวฮังการี ก็ได้ออกแบบเก้าอี้ในลักษณะเดียวกันออกมา ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันมาก ทำให้เกิดข้อถกเถียงกันว่าใครคิดค้นออกมาก่อน หรือใครได้รับแรงบันดาลใจจากใคร ต่อมาไม่นาน ทั้งสามคนได้ถูกเรียกขึ้นศาลในเรื่องของสิทธิบัตรการเป็นเจ้าของเก้าอี้ตัวนี้ และในที่สุด มาร์ต สตัม ได้ชนะความ และเก้าอี้รูปแบบนี้ต่อมาถูกเรียกว่าเก้าอี้ของสตัม

เก้าอี้ตัวนี้เป็นเก้าอี้แนวโมเดิร์นตัวหนึ่งที่ได้เป็นแรงบันดาลใจให้นักออกแบบในยุคต่อมา โดยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนโครงสร้างจากเหล็ก เป็นไม้ และวัสดุอื่นอีกหลายประเภท

0 comments