เปลี่ยนชื่อสินค้าบางรุ่นสำหรับ T-series

Fri, 05/17/2013 - 02:48 by apple | 0 comment

ขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนชื่อสินค้าบางรุ่นสำหรับโต๊ะ T-series นะคะ

สินค้าบางรุ่นอาจจะมีชื่อเรียกไม่เหมือนกัน แต่เป็นสินค้ารุ่นเดียวกัน

แต่ยังสามารถระบุรหัสรุ่นที่ทราบอันเดิมได้ค่ะ

 

0 comments

Comments

Leave a comment

This will not show.