Oops...
Slider with alias clean not found.

Our Blog Posts

การขึ้นรูป เทคนิคที่ทำให้เฟอร์นิเจอร์ไม้จริงไม่ได้มีแค่ทรงเหลี่ยม

เชื่อว่าในบ้านของทุกคนจะต้องมีเฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากไม้ ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะ เก้าอี้ เตียง โซฟา หรือตู้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่ผลิตขึ้นจากไม้ต่างชนิดกัน เช่น ไม้จริงจำพวก ยางพารา โอ๊ค สน สัก…
Read More

ไม้ที่ใช้ผลิตเก้าอี้ไม้แต่ละประเภท มีลักษณะเฉพาะอย่างไร

ในการที่จะหาเก้าอี้ไม้มาตกแต่งที่ทำงาน หรือสถานประกอบการของคุณสักชุด นอกจากรูปร่าง และสีสันของเก้าอี้ต้องสวย และเข้ากับรูปแบบการตกแต่งสถานที่ของคุณแล้ว อีกหนึ่งรายละเอียดที่มีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือ เก้าอี้เหล่านั้นทำมาจากไม้อะไร? ที่ Prompt Contract Furniture เราใช้ไม้ถึง 4 ประเภทในการรังสรรค์ชุดเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่…
Read More

wood type

Oak wood – great strenght and high density which is imported from Europe Beech wood…
Read More