manop's blog

เก้าอี้แคนเทอลีเวอร์ (Cantilever chair)

Fri, 07/30/2010 - 23:13 by manop | 0 comment

เก้าอี้แคนเทอลีเวอร์ เก้าอี้แคนเทอลีเวอร์ หรือ เก้าอี้ยื่น (Cantilever chair) เป็นเก้าอี้ที่มีลักษณะเฉพาะตัวไม่มีขาหลัง โดยโครงสร้างของเก้าอี้รองรับด้วยขาหน้าที่งอเข้าเป็นฐาน

เก้าอี้ตัวนี้มีประวัติที่น่าสนใจในเรื่องของผู้ออกแบบคือ ในช่วงปีใกล้เคียงกัน พ.ศ. 2469-2470  มาร์ต สตัม (Mart Stam) นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสถาปนิกชาวฮอลแลนด์ ได้ออกแบบเก้าอี้ในลักษณะนี้โดยใช้ท่อเหล็กเป็นโครงสร้างหลักของเก้าอี้ และในขณะช่วงเวลาเดียวกัน ลุดวิก มีส ฟาน เดอร์ โรห์ (Ludwig Mies van der Rohe) นักออกแบบและสถาปนิกชาวเยอรมัน และ มาร์เซล บรอยเออร์ (Marcel Breuer) นักออกแบบและสถาปนิกชาวฮังการี ก็ได้ออกแบบเก้าอี้ในลักษณะเดียวกันออกมา ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันมาก ทำให้เกิดข้อถกเถียงกันว่าใครคิดค้นออกมาก่อน หรือใครได้รับแรงบันดาลใจจากใคร ต่อมาไม่นาน ทั้งสามคนได้ถูกเรียกขึ้นศาลในเรื่องของสิทธิบัตรการเป็นเจ้าของเก้าอี้ตัวนี้ และในที่สุด มาร์ต สตัม ได้ชนะความ และเก้าอี้รูปแบบนี้ต่อมาถูกเรียกว่าเก้าอี้ของสตัม

เทคนิคตกแต่ง ร้านกาแฟ

Fri, 07/30/2010 - 20:10 by manop | 3 comment

ไม่ว่า ร้านกาแฟ ร้านเค้ก หรือร้านขนม การแต่งร้านถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนอกเหนือจากรสชาติของอาหารและเครื่องดื่มภายในร้าน ไม่ว่าคุณจะเลือกธีมแนวไหน ไม่ว่าร้านเรโทร ร้านโมเดิร์น ร้านน่ารักคิกขุ หรือไม่ว่าร้านมิกซ์แอนด์แมตช์ คุณสามารถแต่งตามใจคุณชอบ และกลุ่มลูกค้าที่คุณคาดหวัง เริ่มแรกสุดพวกเขาเหล่านั้นแวะมาที่ร้านเพราะต้องการรสชาติของกาแฟ โกโก้ หรือขนมหวาน แต่เป็นหน้าที่ของคุณที่จะทำให้พวกเขาแวะกลับมาบ่อยๆ ในภายหลัง โดยการตกแต่งบรรยากาศและประดับร้านให้พวกเขาเหล่านั้นประทับใจ และอยากไปเล่าต่อให้เพื่อนฟัง

วิธีพื้นฐานง่ายๆ ในการแต่งร้านกาแฟ มีดังนี้

3-Year WARRANTY : รับประกัน 3 ปี

Wed, 04/07/2010 - 02:32 by manop | 0 comment

Real wood structure is warranted up to 3 years with our specialty selection.

  • Customize products made by customer's requirements from 1000 upholstery selection and 9-color coating selection. Made from A-grade rubberwood and European beech wood or ash wood.
  • Manufacture made-to-order products.

 

รับประกันความแข็งแรงของสินค้าถึง 3 ปีเต็ม

พร้อมบริการพิเศษจากเรา