สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย VOCs อันตรายอย่างไร ?

 

 

เพื่อนๆทราบหรือไม่ว่า สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย VOCs อันตรายอย่างไร ? 

VOCs มาจากคำว่า Volatile organic Compounds หมายถึง สารประกอบอินทรีย์เป็นสารระเหยที่กระจายไปในอากาศได้องค์ประกอบหลักได้แก่ อะตอมของธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และมีองค์ประกอบอื่นๆ ได้แก่ ออกซิเจน ฟลูออไรด์ คลอไรด์ โบรไมด์ ซัลเฟอร์ และไนโตรเจน

สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) สามารถพบในชีวิตประจำวันเราได้โดยทั่วไป โดยสารชนิดนี้สามารถพบเจอได้จากผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ซึ่งสารชนิดนี้สามารถทำอันตรายแก่ผู้ใกล้ชิดโดยไม่รู้ตัว ซึ่งโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สารชนิดนี้ผู้ผลิตล้วนแต่นิยมผสมและใช้อยู่ในกระบวนการทำสี กาว หรือ สารเคลือบไม้ประกอบ

VOCs เป็นสารพิษชนิดเรื้อรัง หากได้รับสารเป็นประจำอาจทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ วิงเวียน ปวดศีรษะ อาจเกิดการอักเสบของโพรงจมูก และอาจเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งได้

 

#NON VOCs – Prompt Contract Furniture

 

เพลิดเพลินกับการแปลงโฉมร้านหรือสำนักงานของคุณด้วยชุดโต๊ะและเก้าอี้มินิมอลได้ที่ Prompt Contract Furniture

Facebook : https://www.facebook.com/promptcontract
Instagram : promptcontract