ตกแต่งร้านและสำนักงานด้วยสไตล์ Minimalist

ทำความรู้จักกับมินิมอลลิสต์ (Minimalism) ฉบับย่อ ความหมายของ Minimalism โดยรวมก็คือแนวคิดในการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายที่สุด โดยลดทอนสิ่งที่เกินความจำเป็นออกไปจนเหลือเพียงสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตจริง ๆ เท่านั้น จากวิถีชีวิตที่ไม่มีชื่อเรียก สู่แนวคิดการเคลื่อนไหวทางศิลปะในยุคปี 60 ที่เน้นรูปทรงและสีสันอันเรียบง่ายเพื่อหลีกหนีสีฉูดฉาดและฝีแปรงอันหนักหน่วงของศิลปะกระแสหลักในสมัยนั้น จนกระทั่งวันนี้ แนวคิด…

Read more