เฟอร์นิเจอร์ในอาคาร

เทคนิคเลือกเฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้งานในอาคาร

ออฟฟิศเป็นที่ที่เราใช้เวลากว่า 1 ใน 3 ของวันหมดไปกับการทำงานแทบจะตลอดทั้งสัปดาห์ ดังนั้น ในการเลือกเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน นอกจากจะต้องทำให้บริษัทดูดีแล้ว ต้องคำนึงถึงคุณสมบัติด้านการใช้งานด้วย ออฟฟิศส่วนใหญ่มักจะประกอบไปด้วยบริเวณต่าง ๆ อาทิ ห้องรับรอง ห้องทำงาน ห้องประชุม…

Read more